was successfully added to your cart.

Analyse for gær og skimmel

By april 24, 20192019

Analyse for gær og skimmel

Rugbrød med svamp

Der har i 2018 i gennemsnit været over 3 tilfælde af tilbagekaldte fødevarer om ugen.

Godt en tredjedel af disse har været på grund af gær eller skimmel vækst i varen eller oppustning/bombering af emballagen.

Specielt skimmel kan være kritisk i en fødevareproduktion, da den ikke er kræsen med levevilkår. Den kan vokse ved lav pH, og ved at sprede sporer i luften kan et stort område hurtigt kontamineres.

Derfor kan den være en udfordring for mange fødevarevirksomheder.

Når der bliver synlig vækst på et produkt, vil skimmel allerede have spredt sig via hyfer, det er derfor vigtigt at man derhjemme smider hele varen ud, når man opdager det på et hjørne af rugbrødet eller ovenpå marmeladen.

Heldigvis er det ikke så svært at analysere fødevarer eller miljøet for gær og skimmel.

Hos Food Diagnostics har vi flere løsninger, som kan anvendes til disse analyser.

Både til virksomheder med og uden laboratoriefaciliteter.

Indirekte tests til kontrol for kontaminering af produktionsmiljø med skimmelsvamp eller skimmelsporer.

Pro-Clean
PRO-Clean test Colors

PRO-Clean

PRO-Clean er en svabertest, som med et farveskift semikvantitativt indikerer renhedsgraden af den testede overflade. Da skimmelsvamp og skimmelsporer indeholder protein, vil tilstedeværelse af disse i et vist niveau også afsløres med en PRO-Clean overflade test. Testen detekterer dog alt protein og er dermed ikke specifik for tilstedeværelse af protein fra skimmel.

Testen udføres på følgende måde. Et område på 10 x 10 cm svabres. Derefter udløses reagens ved at ”knække” halsen i toppen af testen. Reagenset skifter farve ved tilstedeværelse af protein. Sensitiviteten af testen øges jo længere inkubationstiden er. Efter 30 min ved stuetemperatur detekteres ned til 20 µg protein. Niveauet af protein aflæses via farveskift op mod indikatoren på siden af testrøret.

Se også denne instruktionsvideo.

ATP rengøringstest

På lige fod med PRO-Clean er ATP-test en ikke specifik test for skimmelsvamp. ATP er et energirigt molekyle, som findes i alle levende organismer og dermed også i skimmelsvamp og skimmelsporer. ATP på overfladen opsamles med en svaber. Derefter udløses et reagens ved at ”knække” halsen på testen. ATP anvendes i en reaktion med reagenset, så der dannes flourescens (lys). Denne er proportional med indholdet af ATP og kvantificeres i et luminometer, hvor de målte RLU (Relative Light Units) svarer til mængden af ATP på overfladen.

Se instruktionsvideo her.

EnSure Touch UltraSnap
Hygicult Y&F

Hygicult Y/F

Med Hygicult Y/F dipslides kan du teste om dine overflader er fri for gær og skimmel efter endt rengøring. Hygicult Y/F er belagt med maltager som fremmer hurtig vækst af gær og skimmelsvampe, mens vækst af bakterier hæmmes.

Testen er simpel at anvende og giver dig et svar efter 3-5 døgn ved 27-30°C på om du har problemer med gær og skimmel i området (typisk kommer disse fra urene udluftningssystemer). Testen aflæses op mod et kontrolkort.

Læs mere her.

Specifikke kvantificerbare teknikker til bestemmelse af niveau af skimmel i produktionsmiljø.

DG18 (Dichloran Glycerol Agar)

DG18 er selektive agarplader baseret på formuleringen af Hocking og Pitt og anbefales til tælling samt isolering af gær og svampe der kan leve ved lav vandaktivitet.

DG18 kan bl.a. anvendes til kontrol af nedfaldskim i miljøet, hvor kim passivt daler ned på pladen.

Pladerne åbnes de valgte steder eksempelvis under pakkeproces i ønsket tid og inkuberes ved 25⁰C i 5-7 dage, herefter tælles antal kolonier.

DG18
MB2 Airsampler

MB2 Airsampler

Har man behov for aktiv indsugning af mikroorganismer, har vi MB2 airsampler løsning, som er enkel at håndtere.

Agarpladen eksempelvis DG18 sættes i sugestykket, udstyret placeres det ønskede sted, hvor man vil undersøge kontaminering, og man er nu klar til test for gær og skimmel.

PCA – Plate Count Agar – plader kan også anvendes, her vil man se det bakterielle tryk.

Airsampleren suger 100L pr. minut og resultat udtrykkes som CFU (Colony Forming Unit) / m3.

Se nedenstående video for udførelse:

Ehsan

Kontakt Ehsan Mirsharghi for mere information på 2222 7592 eller via E-mail

Jens Bachmann

Kontakt Jens Bachmann for mere information på 5130 2666 eller via E-mail