was successfully added to your cart.

Atago CooRe

By februar 8, 20192018

Atago CooRe

Måling af CO2 og brix % i én arbejdsgang

Med det nye CooRe instrument fra japanske ATAGO, har man nu muligheden for at kontrollere CO2 og Brix % i én samlet arbejdsgang. Hermed sikrer man et ensartet kulsyre og blandings niveau i kulsyreholdige læskedrik produkter.

For at finde kulsyreniveauet, har det indtil nu været nødvendigt med manuel rystning af produktet, kan man nu i én simpel arbejdsgang måle begge værdier, med interesse for kvalitetstyringen.

Måden man bruger CooRe på er meget simpel; man indsætter flasken i instrumentet, trykker hul i kapsel eller dåse med et simpelt greb og nedsænker en probe i beholderen, herefter starter man målingen og indenfor meget kort tid, viser CooRe de to værdier.

Det er muligt at måle kulsyreindhold på produkter, med både plast- og metallåg, samt dåser.
Instrumentet rengøres ved hjælp af en forprogrammeret procedure som kun tager få minutter.