Hygiejnekontrol

Hygiejnekontrol

ATP-MÅLING TIL HYGIEJNEKONTROL ER ET STÆRKT VÆRKTØJ TIL AT BEGRÆNSE SMITTESPREDNING

Et amerikansk studie tydeliggør, at Hygienas ATP-systemer viser en fin sammenhæng mellem områder med virus og høje ATP-resultater.

Hvordan blev studiet påbegyndt?

Hygiejneforanstaltninger, som ekstra fokus på hånddesinfektion, desinfektion af kontaktpunkter og generel god rengøring, er effektive midler til at forebygge spredning af virus i de miljøer, vi befinder os i.

I et amerikansk studie fra 2016, hvor man lavede et forsøg på et kontor med 80 ansatte, podede man et dørhåndtag og 1 person med en ufarlig virus. Planen var at følge smittespredningen på kontoret. Efter hhv. 4 og 7 timer observeredes at virussen havde spredt sig til mere end 60 % af de 54 prøvesteder.

Efter spredningen af virussen udleverede man hånddesinfektion og desinfektionsservietter. De ansatte blev instrueret i at sørge for at desinficere deres hænder. Derudover skulle de desinficere alle kontaktplader fx dørhåndtag, knap på kaffemaskine, skylleknappen på toiletter etc. i kontormiljøet. Dette skulle de gøre før og efter, der blev rørt ved kontaktfladerne.

Samtidig tog man prøver for virus og med Hygienas ATP-system fra samtlige 54 kontaktsteder. Der viste sig at være en fin sammenhæng mellem virusdyrkninger og ATP-målinger mellem de steder, hvor man fortsat fandt virus og høje ATP-værdier.

Hvad blev konklusionen?

Studiet konkluderer, at på trods af, at ATP ikke kan måle virus, er det et godt værktøj til at begrænse smittespredning og lave en hygiejnekontrol. Dette skyldes, at de steder hvor virus befinder sig, findes der ATP fra menneskeceller, og dermed er et forhøjet ATP-niveau en indikation på, at der er risiko for smittespredning.

Til ATP-måling findes der forskellige instrumenter fra Hygiena. Fælles for instrumenterne er, at de er nemme at installere og bruge. Det nyeste skud på stammen er EnSURE™ Touch, som med sin touch-skærm og brugervenlige set-up, er designet til at passe ind i dit arbejdsmiljø. Desuden er instrumentet trådløst og leverer al data til en let overskuelig software. Softwaren er hurtig og nem at installere.