was successfully added to your cart.
Category

2018

Mykotoksiner

By | 2018
Mykotoksiner Mykotoksiner er toksiske metabolitter produceret af skimmelsvampe. De kan have alvorlige akutte og kroniske virkninger på såvel menneskers som dyrs sundhed. Mykotoksinanalyse af fødevarer og foder er derfor nødvendig...
Read More

EnSure Touch

By | 2018
ENDELIG ER DEN HER - ENSURE™ TOUCH EnSURE™ Touch er et avanceret system, der indsamler, analyserer og rapporterer data fra en række forskellige kvalitets tests såsom; ATP, mikroorganismer og enzymer. Den...
Read More

Prøveudtagning

By | 2018
Prøvetagning – ingen kæde er stærkere end det svageste led! Hvorfor overhovedet beskæftige sig med prøvetagning i miljøet? For at forebygge udfordringer med biostammer af uønsket mikrobiologi i produktionsområdet og...
Read More

Vandaktivitet

By | 2018
Vandaktivitet Vi har i de senere år set en stigende interesse for vandaktivitetsmålinger både til kvalitetskontrol af råvarer og færdigvarer, men også til målinger i proces. Fokus har i høj...
Read More

RAPID’L.mono

By | 2018
RAPID'L.mono Princip RAPID’L.mono mediet er et selektivt chromogent medie til direkte påvisning og tælling af Listeria monocytogenes og Listeria spp. i levnedsmidler og miljøprøver. RAPID’L.mono er den eneste chromogene metode...
Read More

RAPID’Salmonella

By | 2018
RAPID'Salmonella Princip Princippet bag RAPID’Salmonella er demonstration af to enzymatiske aktiviteter. Salmonella spp. tager form af typiske, let identificerbare magenta kolonier (afsløring af C8 esterase). Modsvarende anvendes en anden farve,...
Read More

Allergener

By | 2018 | No Comments
Allergener ”Fri for” trend Flere og flere mennesker køber glutenfri, laktosefri eller andre "fri for" madvarer - selvom de ikke lider af fødeintolerance eller allergi. Tilsvarende vokser rækken af "fri...
Read More