was successfully added to your cart.

Hygiejne- og rengøringskontrol

By april 20, 20202018

Hygiejne- og rengøringskontrol

Uanset om man er stor eller lille virksomhed, har få eller mange slutprodukter, er fokus på hygiejnen ekstremt vigtig.

Historisk set drejede produktionshygiejne sig om at ting skulle være visuelt rent og hvis der lugtede lidt af klor, associerede man det direkte til at der var rent. Som kontrolmetode lænede man sig ensidigt op af visuel vurdering og mikrobiologiske prøver, som startede med pølseagar metoden og senere blev erstattet med traditionelle kontaktplader. I 1980’erne kom de første kommercielle ATP (Adenosin TriPhosphat) løsninger på markedet i Danmark og de blev fejlagtigt markedsført som at være afløseren for de mikrobiologiske analyser og mange der investerede i de ”dyre” ATP kuffert instrumenter løb panden mod muren, fordi man ønskede en sammenhæng mellem CFU (Colony Forming Units) og RLU (Relative Light Units). Dette var naturligvis umuligt idet, de to metoder måler to forskellige ting og ikke er sammenlignelige!

Rengøringskontrol – mikrobiologiske metoder

Mikrobiologiske kontaktplade/svaber metoder måler bakterier, ikke produktrester. De er derfor primært en kontrol af, om en desinfektion har fundet sted og de fortæller intet om rengøringsniveauet! Man kan, lidt sat på spidsen, sige at har man glemt en rengøring kan man desinficere sig til fine mikrobiologiske resultater ved at anvende tilstrækkeligt med desinfektionsmiddel. Problematikken med den ovenstående løsningsmodel er, at desinfektionsmidler kun virker oven på skidtet og at det hurtig neutraliseres af selve skidtet ergo har det ikke den langtids bakteriereducerende effekt man egentlig ønsker fra et desinfektionsmiddel og man har i stedet givet eventuelle bakterier, der har overlevet, et fremragende substrat at vokse på hvor de har begrænset konkurrence og masser af mad og de vil indenfor timer starte en Biofilm opbygning. Det problematiske med de mikrobiologiske analyser er dog at resultatet først foreligger efter 2-5 dage.

Rengøringskontrol – ATP metoder

ATP metoder måler primært produktrester af plante, dyre, menneske og mikroorganisme oprindelse. Idet, specielt bakterier, er meget små celler indeholder de ikke væsentlige ATP mængder, der skal derfor være rigtig mange af dem før vi måler dem med ATP teknikken. Derfor er en ATP måling primært en måling af produktrester idet disses celler er meget større og indeholder meget ATP. Derfor er ATP en kontrol af om rengøringen har været tilstrækkelig, altså om man har fjernet produktrester og det fortæller ikke noget om bakterieniveauet efter rengøring, men i stedet om man har efterladt mad til mikroorganismerne på overfladerne og svaret foreligger på 15 sekunder.

Kombinationen af de 2 metoder, er i dag en nødvendighed i en moderne fødevarevirksomheds proaktive hygiejnekontrol. Begge metoder giver hver især et billede, men kun med begge metoder ser man hele hygiejne billedet.

ATP-måling

Der findes flere forskellige løsninger til at måle ATP. Hos Food Diagnostics tilbyder vi to af verdens førende instrumenter på området: SystemSure Plus og EnSURE Touch, som du kan læse mere om herunder.

Hygicult

Til kontrollen af desinfektions niveauet, findes Hygicult dipslides, som er en mikrobiologisk overflade test der er super brugervenlig og ikke kræver en masse udstyr. De almindelige totalkim dipslides kan aflæses efter blot 24 timer.