ECA Systemer

ECA (Electro Chemically Activated) vand dannes ud fra almindeligt husholdningssalt (NaCl) og vand (H2O), som elektrolysebehandles og omdannes til hypoklorsyre (HOCl). Det er den samme desinficerende forbindelse menneskers og dyrs organismer danner i de hvide blodlegemer (neutrofile granulocytter) for at bekæmpe infektioner i kroppen. Det aktive stof, hypoklorsyre, er op til 100 gange mere effektivt end almindeligt klor til at dræbe mikroorganismer (bakterier, virus, skimmel og gær samt alger), og dermed opnås et hurtigere og mere effektivt drab ved en meget lavere koncentration end ved desinfektion med almindelig natriumhypoklorit.

Færre kemikalier med brug af ECA
ECA dannes in situ (på stedet) ved hjælp af en ECA-generator ud fra salt og vand. Når ECA møder organisk materiale nedbrydes det effektivt til salt og vand, og det har dermed ingen skadelige effekter ved brug heraf.

CO2-aftrykket fra traditionelle syntetiske rengørings- og desinfektionsmidler beregnes ud fra produktionen af kemien, men også ud fra de plastikbeholdere de transporteres i, og selve transporten af kemien. Ved brugen af ECA benyttes den samme beholder gentagne gange, og ECA systemet skal kun transporteres én gang. Dermed mindskes CO2-aftrykket ved brug af ECA. 

Hvor kan ECA bruges?
ECA anvendes i dag i en lang række brugsområder som rengøring og desinfektion på arbejdspladsen, i fødevareindustrien og som tilsætning til varmtvandssystemer for at dræbe Legionella. ECA er også vidt udbredt i landbruget bl.a. for at sikre rent drikkevand til dyrene – anvendelsesmulighederne er uendelige.

Er det godkendt?
Vores ECA-løsninger er gennemgribende testet iht. en lang række EN-tests, og er derudover artikel 95 registrerede. Desuden er det godkendt af de danske fødevaremyndigheder uden efterfølgende afskylning på fødevarekontaktflader.