was successfully added to your cart.

Mykotoksiner

By maj 22, 20192018

Mykotoksiner

Mykotoksiner er toksiske metabolitter produceret af skimmelsvampe. De kan have alvorlige akutte og kroniske virkninger på såvel menneskers som dyrs sundhed. Mykotoksinanalyse af fødevarer og foder er derfor nødvendig og kræves ofte af lovgivningen. Moderne testkits giver mulighed for hurtig kvalitativ og kvantitativ analyse af mykotoksiner.

Mycotoxin Regulations in Place Map

Mykotoksinanalyser

Analysen af mykotoksiner giver nogle unikke udfordringer: Svampetoksiner er naturligt forekommende forurenende stoffer. Udvikling forud for høsten påvirkes af vejrforholdene, udvikling efter høst afhænger af opbevaringsforhold. Dette sætter visse udfordringer på risikostyringen af mykotoksiner: Hvor, hvornår, hvor ofte og hvor mange prøver skal analyseres?

Mykotoksiner spredes meget inhomogent gennem et produkt og er måske til stede på meget lave niveauer.  Prøveudtagningen er derfor – endnu mere end for mange andre analyser –  alfa og omega for et brugbart analyseresultat.

GARBAGE IN – GARBAGE OUT

Hvis man har en dårlig plan for udtag og neddeling af prøver, kan man ikke bruge sine prøveresultater til noget.

Prøver, der skal analyseres, kan være analytisk enkle som hvede eller majs, eller måske meget komplicerede som krydderier, kaffe eller komplekse blandinger af ingredienser som i dyrefoder. Det er meget vigtigt at vælge den rigtige prøveudtagnings- og analysemetode for det produkt, der skal testes.

Vi tilbyder en bred vifte af analytiske metoder til mykotoksinanalyse. Afhængigt af matrix, antal prøver, tid til resultat, brugervenlighed og tilgængeligt udstyr, kan vi tilbyde netop det, som passer til jeres behov og muligheder.

Mycotoxin Elisa
ELISA

RIDA®QUICK

Lateral flow tests giver hurtige on-site analysesvar mht. mykotoksinforurening. Resultaterne kan evalueres visuelt (semikvantitativt) eller kvantitativt ved hjælp af en RIDA®SMART APP.

RIDASCREEN®

ELISA-testformatet gør det muligt at gennemføre analyser af mange prøver af de fleste regulerede mykotoksiner.

CARDS

Screeningskortene AFLACARD® og OCHRACARD® er specielt designet til at få et hurtigt, halvkvantitativt resultat for mere komplekse varer.

COLUMNS

Immunaffinitetskolonner (fx RIDA®, EASI-EXTRACT®, PREP®) muliggør effektiv mykotoksinoprensning af alle slags råvarer forud for HPLC, LC-MSMS eller ELISA.

PuriTox fastfase-ekstraktionskolonner kan anvendes til mykotoksinoprensning forud for TLC, HPLC, GC eller LC-MSMS.

Aflatoxin M1

Vi glæder os til sol og sommer – og en masse is!

Fra et risikovurderingssynspunkt er is typisk forbundet med mikrobiologiske farer eller allergener. Men vidste du, at aflatoxin M1 også kan være en fare?

Selv om der er streng kontrol af aflatoxin B1-forurening af foder, metaboliseres det, når det kommer ned i koens mave og omdannes til aflatoxin M1 og udskilles i mælken. Efterfølgende kan aflatoxin M1 i forurenet mælk overføres til mælkeafledte produkter som  mælkepulver og is.

Man kan analysere for Aflatoxin M1 enten med ELISA eller med oprensning på immunoaffinitetskolonner med efterfølgende HPLC eller LC-MS/MS.

God sommer 😊