Formål: Formidle information og udveklse erfaringer

Opsamle og dele viden omkring fødevareallergener, lovgivningsmæssige spørgsmål, grænseværdier, mærkning, spormærkning, metoder til validering, fødevaresikkerhed etc.

Tilbyde træning, workshops og rådgivning i håndtering af allergener.
Drive en webbaseret platform (NOFA NetGroup), hvor medlemmerne i fortrolighed kan diskutere spørgsmål relateret til styring af allergener. Hjælpe den danske fødevareindustri til en bedre forståelse af fødevareallergener og besvare åbne spørgsmål.

Skabe sikkerhed i fødevareindustrien og gøre vores fødevarer mere sikre
For at opnå dette planlægger vi to årlige møder/seminarer, hvor der vil være indlæg fra relevante eksperter, opdatering på lovgivning og analyser, debat om aktuelle emner, miniworkshops, tid til åbne diskussioner, virksomhedsbesøg, nyhedsbreve m.m.