FORMÅLET

Formidle information og udveksle erfaringer.

Opsamle og dele viden omkring fødevareallergener, lovgivningsmæssige spørgsmål, grænseværdier, mærkning, spormærkning, metoder til validering, fødevaresikkerhed etc.

Tilbyde træning, workshops og rådgivning i håndtering af allergener.
Drive en webbaseret platform (NOFA NetGroup), hvor medlemmerne i fortrolighed kan diskutere spørgsmål relateret til styring af allergener.

Hjælpe den danske fødevareindustri til en bedre forståelse af fødevareallergener og besvare åbne spørgsmål.

Skabe sikkerhed i fødevareindustrien og gøre vores fødevarer mere sikre
For at opnå dette planlægger vi to årlige møder/seminarer, hvor der vil være indlæg fra relevante eksperter, opdatering på lovgivning og analyser, debat om aktuelle emner, miniworkshops, tid til åbne diskussioner, virksomhedsbesøg, nyhedsbreve m.m.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Inger Olesen, Teknologisk Institut på telefon 72 20 18 84 eller pr. mail info@teknologisk.dk

Magasinet “What’s Cooking” har i foråret 2019 udgivet en artikel om samarbejdet og tankerne omkring NOFA.