ESG

 

ESG er en forkortelse af “Environmental, Society and Corporate Governance” eller oversat til ”Miljø, Samfunds- og Ledelsesmæssige forhold”.

I Food Diagnostics arbejder vi hele tiden på at mindske vores miljøaftryk på planeten samt at skabe en virksomhedskultur med diversitet og socialt ansvar, det har altid været en del af vores DNA.

VI startede i forsommeren 2023 et projekt med henblik på at kunne levere det data som vores kunder kommer til at efterspørge, da mange af dem skal indlevere deres ESG regnskab 1. januar 2025.

Vi kommer til at benytte GHG protokollen som består af 3 scopes:

Scope 1 – de direkte emissioner fra vores drift fx brændstof, maskiner, kølemidler mm.
Scope 2 – de indirekte emissioner, varme, energi, vand etc.
Scope 3 – de indirekte emissioner fra vores værdikæde fx forretningsrejser, distribution af varer etc.

Læs vores vores ESG-rapport her: