Hygiejne

Kontrol af en fødevarevirksomheds hygiejne er essentiel, når der skal produceres sikre fødevarer.

ATP-måling anvendes til rengøringskontrol. Der måles primært, om der er produktrester tilbage, dog vil eksempelvis skimmel også give et højt udslag (en høj RLU-værdi). ATP-måling kan både bruges som kontrol af den enkelte rengøring, men også til at undersøge, om der over tid viser sig en trend.

Mikrobiologisk rengøringskontrol bruges, i modsætning til ATP, til kontrol af desinfektion. Rengøringskontrol kan nemmest udføres ved hjælp af dip-slides – hos os hedder de Hygicult – som trykkes mod den ønskede overflade og inkuberes i varmeskab.

Når man har med fødevarer at gøre, er måling af temperaturer væsentligt. Til temperaturmåling har vi loggere og termometre med prober til både luft, overflade og penetrering, så det er altid muligt at finde den mest optimale løsning.

Kategorier