ELISA – metode og muligheder

ELISA – metode og muligheder

ELISA er en forkortelse for Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay. Det er en metode, som anvendes i en lang række forskellige sammenhænge.

 • Er baseret på brug af antistoffer specifikt for det stof, eller den gruppe af stoffer, der analyseres for
 • Detektion vha. farvereaktion (visuelt eller photometrisk)
 • Kvantitativt, semi-kvantitativt eller kvalitativt resultat
 • Højt prøveantal muligt (mikroplade design)
 • 2 varianter: Kompetitiv og  Sandwich ELISA
Sandwich ELISA

Sandwich ELISA bruges ofte til proteinanalyse såsom fødevareallergener. Analytten (antigenet) skal være stor nok til at have bindinger to steder (epitoper).

I denne metode et specifikt antigen (analyt) i prøven, binder til vedhæftede antistoffer på den faste fase af en mikrotiterplade.

Efter vask tilsættes antistof, som binder til et andet bindingssted (epitop) af antigenet (analyt). Efter vask tilsættes konjugat og resultaterne kan måles via den optiske tæthed (OD).

Signalet er proportionalt med mængden af antigen (analyt).

 

Kompetitiv ELISA

Kompetitiv ELISA er velegnet til at måle prøver med bare én epitop, samt små analytter som f.eks. mykotoksiner eller antibiotika.

Ved kompetitiv ELISA er den optiske tæthed (OD) omvendt proportionalt med indholdet af analyt.

Sandwich ELISA

Lyder ELISA svært?

Klik på knappen for at åbne en guide med teori, tips og tricks, samt en masse guldkorn.

Test kits

Da ELISA er en velkendt og gennemprøvet analyseform, er der udviklet kits til analyse indenfor en lang række forskellige områder:

 • MYKOTOKSINER – vores største område, når det gælder ELISA kits. Mykotoksiner kan give alvorlige sygdomme hos både mennesker og dyr og der er derfor i Forordning 2023/915 om maksimalgrænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer  oplistet grænseværdier for de forskellige mykotoksiner i forskellige fødevarer. Også i foder er der beskrevet grænseværdier.
Nødder
Allergene fødevarer

 

 • ALLERGENER – der findes kits til en lang række af de allergener, som er beskrevet i Mærkningsforordningen (1169/2011). Fordelen i denne forbindelse er, at analysen kan laves kvantitativt, hvilket er nødvendigt ved anprisning af glutenfrie fødevarer (gluten <20ppm). Ved varmebehandlede og/eller fermenterede fødevarer, kan der med fordel, bl.a. ved mælk og gluten,  anvendes et kompetitiv ELISA kit, der gør det muligt at detektere delvist ødelagte proteiner.

Andre ELISA kits:

 • Kits til kontrol for “Food Fraud”, f.eks. hest i oksekød eller komælk i gedemælken
 • Marine biotoksiner
 • Antibiotika
 • Hormoner