Har du styr på dine mikroorganismer?

Har du styr på dine mikroorganismer?

I Food Diagnostics er vi kendt for at have et bredt udvalg af chromogene medier, som udmærker sig ved at være tidsbesparende, nemme at aflæse og oftest ikke kræver nogen konfirmering. 

Men hvis I af den ene eller anden grund foretrækker at anvende mere traditionelle medier, kan vi også levere et bredt spektrum af medier, som anvendes i de mere traditionelle ISO- og NMKL-metoder. 

Det kunne f.eks. være fordi i har en tredjepartscertificering, hvor nye medier kræver omfattende validering eller fordi i kun analyserer for ikke-patogene bakterier og sender de patogene til eksternt laboratorium. Det kunne være også være på grund af kundekrav. 

Plade inkuberet
Chromogene medier

Chromogene medier er alternativer til de gængse metoder. De er typisk enklere og hurtigere at bruge. De er naturligvis også validerede. De to mest anvendte chromogene plader er til analyse for hhv. Listeria og Salmonella.

RAPID’Salmonella 

 Princippet bag RAPID’Salmonella er anvendelse af aktivitet af to forskellige enzymer. Salmonella spp. vokser som typiske, let identificerbare magenta kolonier (der er dannet pga. af C8 esterase). Modsvarende anvendes en anden farve, dannet pga. Β-D-gluconidase, til at afsløre andre bakterier. 

RAPID’L.mono  

RAPID’L.mono mediet er et selektivt medie til direkte påvisning og tælling af Listeria monocytogenes og Listeria spp. i levnedsmidler og miljøprøver. 

RAPID’L.mono er den eneste chromogene metode, der er valideret til 
L. monocytogenes og Listeria spp. detektion på den samme plade. RAPID’L.mono kan også anvendes til tælling eller konfirmation af L. monocytogenes. 

RAPID' L.mono
Til påvisning af Listeria monocytogenes og Listeria spp.
Gå til webshop
Tidligere
Næste
For løbende og automatisk aflæsning af agarplader, er det muligt at anvende en Scanstation

VRBL udvikling

 

ScanStation er en real-time inkubator og kolonitæller, som inkluderer inkubering, detektion og tælling af 100, 200 eller 300 petriskåle simultant.
Kameraet på 5 megapixels tager billeder af alle petriskåle hvert 30. minut og inkubering er mulig ved mellem 20 og 45 grader.
ScanStation efterkommer FDA 21 CFR Part 11 guidelines og kan overføre data i en lang række formater.