Kategorier

MicroSnap Coliform & E.coli Enrichment Device

Varenummer MS1-CEC-main Kategorier , , ,

Beskrivelse

MicroSnap Coliform & E. coli Enrichment Device er det første step i en todelt test, hvor du på 6-8 timer kan få svar på niveauet af Coliforme bakterier eller E. Coli på overflader eller i produkter. Første step i testen er en prøveopsamling fra enten overflade, en væske eller et produkt efterfulgt af opformering med mediet i røret (Enrichment Device). Trin 2 i testen er en bioluminiscens test, hvor luminiscensen konverteres til antallet af CFU i prøven (Detection Device). Måling af luminiscensen kræver et SystemSure Plus™ eller EnSURE™Touch instrument. Udover luminometeret er et varmeskab som eksempelvis Cultura varmeskab (varenummer 1.13311.0001) nødvendigt. MicroSnap gør det muligt på én arbejdsdag at få vurderet om en produktion kan frigives til salg. Det mindsker risikoen for tilbagetrækning af produkter der allerede er sendt fra fabrikken eller mindsker opmagasinering af ekstra produktion inden frigivelse.

Udbytte:
Kvantitativt resultat på 6 timer.
Kvalitativt resultat på 8 timer.
Minimal prøveforberedelse og ingen fortyndinger bl.a. grundet det brede detektionsspektrum for CFU’er (100-10,000 CFU).
Kan bruges til både miljøprøver og produkt.
Simpel at anvende og resutatet er nemt at tolke.
Sammenlignelige resultater til andre opformeringsmetoder/dyrkningsmetoder.
Egentest uden specielle krav til laboratoriefaciliteter
AOAC valideret (#071302).
Lang holdbarhed i køleskab (2 – 8 °C)

Sensitivitet og specificitet:
Detekterer ned til mindre end 10 CFU i den oprindelige prøve på 8 timer.
Kvalitativt resultat på 8 timer (+/- 1 CFU).
Detekterer Coliforme bakterier inkl. Escherichia, Klebsiella, Citrobacter og Enterobacter.

Dette varenummer dækker over trin 1 i testen.

Yderligere information

Variant

100 stk, 25 stk