Kategorier

Beskrivelse

ATP (Adenosin triphosfat) er et universelt molekyle i og omkring alle levende celler og virker som energitransportør i metaboliske processer. Derfor er ATP naturligt til stede i celler fra bakterier, dyr, mennesker, gær og skimmel i varierende niveauer og derfor er ATP-måling i de fleste tilfælde et super stærkt værktøj til, på 15 sekunder, at vurdere om en overflade er tilstrækkelig rengjort.

ATP-måling med luminometeret SystemSURE PLUS™ eller EnSURE™ er en meget stærk løsning til rengøringskontrol i henhold til HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). En ATP-måler kan idag anvendes i en lang række brancher som fx Levnedsmiddelindustrien, Hospitaler, Storkøkkener, Sundhedsplejen i kommuner, Svømmehaller, Pharmaceutiske virksomheder og meget mere.

Styrken ved en ATP-måler er at resultatet er klar på 15 sekunder på om noget er rent eller ikke rent, dette giver den rengøringsansvarlige viden om Rengøringsniveauet medens det stadig er relevant og samtidig er en ATP-måler også et værktøj til at måle hvordan man forbedrer en rengøringsprocedure.

Danske standarder INSTA 800 og DSF 2451-10, som omhandler bedømmelse af rengøringskvalitet og styring af infektionshygiejne, anbefaler at man forholder sig til ATP-måling i femtomol ATP. Det er kun SystemSURE PLUS™ med UltraSnap™, der måler direkte i femtomol ATP, andre ATP-apparater kræver en omregning.

Yderligere information

Vægt ,000000 kg
Størrelse ,000000 × ,000000 cm